ارتباط با ما

ارتباط با یوفرش

آدرس کارخانه : شهرک صنعتی راوند ، خیابان دانشگاه ، صنایع نساجی فرش کاشان – تلفن دفتر مرکزی : 03155681262

آدرس دفتر فروش یوفرش : ایران – تهران – شهرری میدان حسن زاده کوچه جهرانی پ 8  واحد 4-تلفن :02133774430

همراه : 003 61 62 0919